Stories & Tips

Inspiring Stories: Jonathan Lontoc

3rd Nov 2015

“EVERYTHING STARTS WITH A DREAM, JUST FOCUS ON YOUR DREAMS and NEVER GIVE UP!”…… ilan ito sa mga tips ng ating full time Entrepreneur na si Mr. Jonathan Lontoc. Habang empleyado siya sa isang mul … read more

Negosyante Stories: SUPER CECILE

2nd Oct 2015

Bata pa man, business-minded person na si Ms. Cecile Kabigting, sa edad na 18 yrs old, nagpapautang na siya sa mga factory workers sa Cavite, kung saan nakatira ang kanyang tiyahin. Noong year 2002 bu … read more

How to Prep and Sell French Fries!

1st Oct 2015

Ang favorite merienda partner ng burgers nandito na sa Negosyonow.com, French Fries! Puwede na ito maging available sa inyong mga tinadahan, very easy to prepare at siguradong patok para sa mga kids! … read more